Stomatologická chirurgia

V našej ambulancii Vám v prípade potreby poskytneme aj nasledujúce chirurgické výkony:

  • chirurgické vybavovanie ponechaných koreňov, zalomených zubov a zubov múdrosti
  • preprotetická úprava slizníc a kosti pred zhotovením snímateľných náhrad, odstránenie patologických úponov slizničných rias
  • v rámci endodontickej chirurgie, tzv. resekcia koreňového hrotu, čo znamená odstránenie zápalových ložísk pri nemožnosti liečby koreňových kanálikov z korunkového prístupu
  • plastická úprava mäkkých tkanív pri paradentóznych procesoch, ktorá opäť umožní vykonávať dokonalú hygienu
  • ortodontická chirurgia, obnaženie hlboko uložených zubov pred liečbou ortodontickým aparátom