Výplne

Pri poškodení zubu kazom, je primárnym cieľom nahradiť poškodené tkanivá výplňou. V závislosti od rozsahu poškodenia je možné použiť rôzne materiály.

V súčasnosti je trend tzv. minimálne invazívnej stomatológie, ktorá zahŕňa včasnú detekciu kazov pomocou laserového diagnostického pera a použitie sady minimálne invazívnych diamantových nástrojov, ktorými odstraňujeme iba kazovo zničené tkanivá. Počas práce kontrolujeme odstránenie kazu pomocou laseru Diagnodent a tzv. caries-detectorom (farbivo na kaz), aby sme sa vyhli vzniku nového kazu pod výplňou.

Na dostavbu stratených zubných tkanív používame najnovšie nanokompozitné biele materiály, ktoré sa chemicky viažu na zubné tkanivo bez nutnosti mechanickej retencie. Súčasne ho mechanicky zviažu a chránia pred zlomením. Kompozitné výplne umožňujú zaťaženie výplne ihneď po zhotovení. Tieto materiály sa svojimi vlastnosťami najviac podobajú prirodzeným tkanivám, a preto ich uprednostňujeme pred ostatnými.

Pri rozsiahlom kazovom ložisku, ktorého odstránenie by si vyžiadalo otvorenie nervovej dutiny, môžeme použiť sterilizáciu ozónom a liečivú podložku, ktorá zničí baktérie a naštartuje hojenie a remineralizáciu kazovej lézie.

Amalgám používame najmä na opravu starých výplní a zhotovení celoamalgámových koruniek, nakoľko pre zhotovenie amalgámovej výplne je nutné vytvorenie mechanickej retencie, ktoré znamená veľkú stratu tvrdých zubných tkanív. Štandardne používame amalgám s vysokým obsahom striebra, namiešaný strojovo, čo zabezpečí dobrú kvalitu, bez uvoľňovania ortuti pri spracovaní.

Všetky výplne, ktoré zhotovujeme, sú vysoko estetické a majú vytvarované anatómiu žuvacích plôch tak, aby potravu správne rozžuvali.