Vstupná prehliadka

Prvým krokom k správnemu ošetreniu je podrobné a dôkladné vyšetrenie Vášho chrupu. Pri prvej návšteve vyplníte vstupný dotazník, v ktorom nás oboznámite s Vašim celkovým zdravotným stavom, súčasnými problémami a Vašimi očakávaniami. V prípade nejasností s vypĺňaním, Vám náš personál rád poradí.

Nasleduje vyšetrenie Vaších tvrdých zubných tkanív, úroveň Vašej hygieny a celkového orálneho zdravia. Za pomoci laserového diagnostického pera odhalíme počiatočné odvápnenia a kazy. Klinickým pohladom nemôžeme odhaliť kazy pod výplňami, skryté kazy v medzizubných priestoroch a zápalové ložiská v kosti, preto štandartne zhotovuje digitálny panoramatický röntgenový snímok, ktorý podľa potreby doplníme detailnými intraorálnymi röntgenmi.
Všetky potrebné digitálne prístroje máme k dispozícii v ambulancii. Dávka žiarenia je niekoľkonásobne nižšia ako u klasického röntgenu.

Zrozumiteľne Vás oboznámime so stavom Vášho chrupu a vypracujeme liečebný plán, v ktorom Vám vysvetlíme všetky možnosti liečby a spoločne pre Vás nájdeme najvhodnejší typ ošetrenia z časového a finančného hľadiska.