Endodoncia

Ošetrenie infikovaných koreňových kanálikov je nevyhnutné pri zápalovom poškodení nervu, alebo pri prítomnosti zápalového ložiska na koreni zubu. Ošetenie spočíva v dokonalom odstranení infikovaného nervu, chemickej a mechanickej dezinfekcii celého koreňového systému.

Na jeho opracovanie používame sadu nikel-titanových nástrojov v mikromotore, ktorý nám umožňuje rýchlu liečbu aj pri výrazne zahnutých koreňových kanálikov s minimálnym rizikom zalomenia nástroja. V závislosti od anatómie zubu je nutné ošetriť 1 až 5 kanálikov. Dĺžku opracovania kontrolujeme elektronickým prístrojom, prípadne rontgenovými snímkami. Pre dokonalú izoláciu zubu používame gumenú membránu, tzv. koferdam. Vďaka nej máme lepšie pracovné podmienky, ktoré zabránia infikovaniu kanálika baktériami zo slín. Umožňuje nám tiež používať koncentrovanejších a účinnejších dezinfekčných roztokov.

Dezinfekciu kanálika môže doplniť použitie ozónového prístroja a aktivácia dezinfekčného roztoku ultrazvukom. Po vyčistení kanálika aplikujeme na 10 až 30 dní dezinfekčnú vložku. Po tejto chemickej dezinfekcii je zub pripravený na hermetické zaplnenie koreňovou výplňou.

Nakoľko je zub po endodontickom ošetrení krehkejší a náchylný na zlomenie, je nevyhnutné jeho spevnenie kompozitnou výplňou, alebo korunkovou náhradou.

V našej praxi sa u nových pacientov často stretávame z nedokonalými koreňovými výplňami, ktoré vedú k tvorbe zápalových ložísk. So súčasnou najmodernejšou technikou máme snahu tieto kanáliky znovu preliečiť a tým zub zachrániť.