Rizikové faktory

Zlá zubná hygiena, silné fajčenie, neliečené parodontopatie a niektoré celkové ochorenia môžu viesř k zlyhaniu implantačnej liečby. Pre zhodnotenie miery rizika a možnosti náhrady zubov implantátmi odporúčame podrobnú konzultáciu na našom pracovisku.