Výhody implantátov

  • v porovnaní s konvenčným zhotovením mostíku, nedochádza k zbytočnej a nenávratnej strate zdravých zubných tkanív preparáciou
  • v porovnaní so snímacími náhradámi, ktorých žuvacia efektivita je nižšia, odpavá diskomfort spôsobený uvóľňovaním protéz
  • pocit vlastných zubov prenosom žuvacieho tlaku do kosti