Čo je to zubný implantát?

Samotný implantát má tvar valca so závitmi. Je zhotovený z čistého titánu, prípadne zmesi titánu a zirkónia, čo zlepšuje pevnosř a mechanické vlastnosti implantátu. Nevyvoláva alergické reakcie a je biokompatibilný s kostným tkanivom.

V závislosti od povrchovej úpravy implantátu sa môže vhojiť v rozsahu od 3 týždňov až 6 mesiacov.

Pre jednotlivé zuby a ponuku kosti sú určené rôzne priemery a dĺžky implantátov. Pri menšej šírke kosti je možné použiť tenšie zirkóniové implantáty. Pri zníženej výške kosti extra krátke a široké implantáty, čo nám umožní vyhnúť sa nákladnej rekonštrukcii kosti po traumách, alebo úbytku kosti po nešetrnom vytrhnutí zubov.